13 aug 2012

Cementárna ve Vác

Novinky

Éltex nedávno uskutečnil významnou investici do velké cementárny ve Vácu v Maďarsku. Ta poskytuje dodatečnou možnost recyklace odpadů, které by jinak byly uloženy na skládkách.

Cementárna Vác je jednou z největších továren společnosti Heidelberger Group.  Výsledkem naší investice byl podpis dlouhodobé smlouvy o spolupráci, vytvářející stabilní partnerství mezi Éltexem a cementárnou, která bude sloužit i potřebám našich zákazníků.

Éltex investoval do alternativního palivového systému v cementárně, který dokáže zvládnout 30.000 tun za rok, což z něj činí jeden z největších závodů na alternativní paliva ve střední Evropě.

Díky této naší investici budeme mít neomezenou kapacitu pro tepelně recyklovatelné materiály bez omezení velikosti. Éltex hledá alternativní využití pro co nejvíce odpadních materiálů, skrze opětovné použití, alternativního využití nebo recyklaci. Přeměna odpadu termo-recyklací slouží k obnovení energetické hodnoty materiálu, která byla vynaložena při jeho vytvoření. Zároveň také generuje materiály na konci tohoto procesu, které mohou být použity v samotném cementu, což vede k nulovému vývozu odpadu na skládky.