09 okt 2012

Maďarská společnost specializující se na recyklaci odpadů vyhrála celosvětové ocenění

Novinky

12.09.2012 – Éltexu, maďarské společnosti, která se specializuje na vysoce kvalitní recyklaci, byla včera udělena cena “Obchodní partner roku” od společnosti Procter & Gamble (P&G) na jejím výročním setkání s dodavately v Cincinnati v Ohiu.

Je to již podruhé, co ÉLTEX získal toto ocenění, jako jedna z pouhých osmi společností, vybíraných z řady více než 75.000 firem po celém světě. Tato maďarská společnost pomohla P&G  vytvořit jejich první závod, který má nulový odvoz odpadu na skládku a spolupracoval s tímto výrobcem spotřebního zboží i na několika dalších místech

Procter and Gamble založil ocenění “Obchodní partner roku” před pěti lety, aby identifikoval a oslavil ty partnery, kteří prokázali partnerskou dokonalost svými výkony s nejlepšími výsledky v systému řízení dodavatelské výkonnosti P&G. Éltex poskytuje recyklační služby pro řadu provozů P&G, s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí a snížit jejich náklady tím, že odkoupí jejich odpad a prodá jej na nové využití .

Zóltan Vass , ředitel Éltexu převzal cenu jménem společnosti s jeho obchodním partnerem Péterem Vermesem. ” Procter & Gamble je jedna z největších společností na světě, takže jsem nadšen, že práce našeho týmu byla uznána tímto způsobem” řekl Vass . ” Trvale udržitelný rozvoj je klíčovým měřítkem našeho podnikání. Naším cílem je pomoci výrobcům, aby žádný odpad nebyl vyvážen na skládku a vše bylo znovu využito. Je fantastické, že globální společnost, jako je P&G, sdílí tento závazek a aktivně povzbuzuje všechny své partnery, aby učinili totéž “.

“Blahopřeji všem našim vítězům a zejména těm, kteří byli uznáni jako ‘Obchodní partner roku,’” řekl Rick Hughes, generální obchodní řiditel. “Celá oganizace P&G je zaměřena na naše hlavní obchodní priority, a to se týká i našich externích obchodních partnerů, kteří nám pomáhají inovovat, pracovat efektivněji a vyhrávat na trhu.”

ÉLTEX úzce spolupracuje se svými zákazníky na integraci systémů nakládání s odpady do výrobního pracovního procesu s ohledem na minimalizaci odpadu a získání plné hodnoty z recyklovaného materiálu. Od obalových materiálů po nebezpečné látky, hledá tato společnost nové využití pro přebytečné materiály, aby se zabránilo vyvážení odpadů na skládky.