Co děláme

Každý průmyslový proces vede ke vzniku nadbytečného materiálu, se kterým je často zacházeno jako s odpadem. Třídění a odstraňování těchto materiálů může být časově náročné, drahé a dokonce i nebezpečné.

Tak to ale být nemusí.

Éltex má více než 20 let zkušeností se systémem selektivního nakládání s odpadem. Nevěříme v odpad. Věříme v obnovení hodnoty nadbytečných materiálů a sdílení této hodnoty s našimi zákazníky.

Úzce spolupracujeme s některými největšími světovými společnostmi, které vyrábí vše od komponentů pro mobilní telefony a náhradních dílů pro automobily, až po čistící prostředky a pleny. Pomáháme jim při vývoji strategií na snížení ekologického dopadu a pomáháme jim snižovat náklady na výrobu. Prostřednictvím těchto partnerství jsme si také vybudovali rozsáhlé zkušenosti, jak může být proces třídění odpadů integrován do výrobního procesu výrobce a jak zůstat flexibilní tváří v tvář měnícím se potřebám.

Éltex má také rozsáhlé zkušenosti s manipulací a přepravou potenciálně nebezpečných odpadů. Pokud je nelze recyklovat, používáme je k výrobě tepelné energie ve speciálních spalovacích zařízeních určených pro tento účel.

Můžeme recyklovat až 100%  z toho, co by za normálních okolností bylo považováno za odpad a vytváříme pro vás nové zdroje příjmu z materiálů, které jste si pořídili. Ať už hledáte bezpečnou likvidaci důvěrných dokumentů,  odstranění průmyslových plastů či elektronického odpadu,  nebo poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, můžeme vám poskytnout služby, které potřebujete.

Naše cíle jsou:

  • Nakládat s odpady rychle, čistě a efektivně
  • Zachovat flexibilitu v adaptaci na změny ve výrobních systémech
  • Být schopni držet krok s výrobními procesy a minimalizovat tak prostoje
  • Udržet emise CO2 na minimu

Prostřednictvím rozsáhlé sítě našich závodů a kanceláří po celé Evropě nabízíme kompletní sortiment moderních, komplexních a efektivních služeb v odpadovém hospodářství.

Služby, které nabízíme, vám mohou pomoci snížit náklady a zároveň dopad na životní prostředí:

  • Plánování a budování systémů na třídění odpadů
  • Instalace zařízení na zpracování odpadu na míru
  • Komplexní provoz zpracování a sběru odpadů
  • Bezpečná a efektivní přeprava materiálů z výrobních závodů
  • Recyklace kompletního sortimentu odpadů
  • Rychlé a flexibilní zhodnocení