Integrace

Jedna z věcí která nás odlišuje od ostatních je, že nejsme jen “přídavná” služba. Sedneme si s vámi a vytvoříme náš systém třídění a likvidace kolem vašeho. Už jsme pomohli mnoha společnostem efektivně přizpůsobit své pracovní postupy, aby byly více ekologicky šetrné a zároveň šetřily peníze.

V minulosti bylo nakládání s odpady prostě jen další přítěží po výrobním procesu. Často představovalo dodatečné náklady pro výrobce. Odpady byly skladovány, často netříděné, než mohly být odstraněny z prostor, a následně pak tříděny jinde, nebo uloženy pod zemí.

V současné době víme, že mnohé z materiálů, které se v minulosti ukládaly na skládky, mají stále hodnotu kterou lze obnovit. Chytrý výrobce také vidí, že plánování při manipulaci a třídění odpadu v rámci výrobního procesu může přidat hodnotu a to nejen ve smyslu zlepšení životního prostředí, ale také při obnovení hodnoty materiálů a tudíž snížení výrobních nákladů do budoucna.

Éltex nenabízí pouze “postprodukční” službu, ale má také rozsáhlé zkušenosti s účastí ve fázi plánování závodní struktury, aby bylo možné zacházet s přebytečným materiálem efektivněji od prvopočátku. Investujeme do zařízení a systémů, které se hladce integrují do výrobního procesu, vytváří výhody v redukci množství odpadu, vytváří vyšší hodnotu díky lepšímu třídění, skladování a přípravě pro odvoz.

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky na integraci našeho systému nakládání s odpadem do jejich výrobního pracovního procesu. Po porozumnění jejich systémům zajistíme, že je plná hodnota vytěžena tak, že můžeme sdílet tuto hodnotu se všemi společnostmi, s nimiž pracujeme. Pokud vidíme možnosti, jak zredukovat množství odpadu vycházejícího ze závodu tím, že se například objem sníží a nebo zvovu využije, dáme vám vědět, takže se vám sníží jak výrobní náklady, tak i náklady na likvidaci odpadu.

Také jsme zjistili, že přítomnost integrovaného týmu nakládání s odpady má také další výhodu, a to zvyšování povědomí o možnostech recyklace a péče o životní prostředí mezi zaměstnanci provozu a managementem. Početné provozovny, u nichž byl již integrován náš systém nakládání s odpady, byly tak ohromeny našimi výsledky, že nás požádaly, abychom se zapojili do plánovacích fázích při vzniku jejich nových závodů.

Naši partneři si cení našich zkušeností v nakládání s odpady, stejně jako naší flexibility v přizpůsobení se jejich potřebám. Tomu přikládáme klíčový význam ve službách, které nabízíme.