Nebezpečný odpad

Neděláme pouze snadné věci. Pokud během vašeho výrobního procesu vzniká nebezpečný odpad, můžeme vám pomoci.

Řešíme třídění, skladování, přepravu a odstranění všech druhů nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady mohou představovat mnohem větší nebezpečí pro ekologii a pro lidi, kteří s nimi pracují, než jiné druhy odpadu.

V důsledku toho se na ně vztahují mnohem přísnější předpisy nezbytné pro identifikaci, klasifikaci, označování, management a kontrolu. Předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady v Evropě jsou nám dobře známy a poradíme i vám jak nejlépe řešit tuto problematiku.Bereme naši odpovědnost vážně s cílem chránit vaše zaměstnance a zajistit, že životní prostředí nebude poškozeno vedlejšími produkty z výrobního procesu.

Vlády po celém světě nyní zavádějí předpisy, aby zabránily západním zemím ve vývozu toxických odpadů do rozvojových zemí a dávají vysoké pokuty společnostem zapojeným do této činnosti. Stále více firem musí zvážit mnohem dříve to, jak bude s jejich odpady naloženo na konci výrobního procesu. Odborníci z Éltexu mohou poradit, jak udržet množství nebezpečného odpadu na minimum a mohou vyvinout systém integrovaný do výrobního procesu, který bude zodpovědně a bezpečně ukládat, přepravovat a likvidovat takové materiály.

Éltex je schopen zvládnout kompletní sortiment nebezpečných odpadů a nabízí řešení jak naložit s takovými odpady, které vznikají ve vašem výrobním procesu.

  • využití všech nebezpečných odpadů, které mohou být znovu využity
  • bezpečné odstranění nerecyklovatelného odpadu
  • zajišťujeme potřebnou dokumentaci a vybavení pro manipulaci s nebezpečnými odpady
  • zdarma dodáváme kontejnery pro selektivní sběr a skladování nebezpečného odpadu