V co věříme

Naše obchodní strategie se řídí souborem klíčových principů, které cítíme, že nás odlišují od ostatních:

  • Kompletní eliminace odpadu ukládaného na skládky
  • Pomoc výrobcům získávat profit z nevyužitých materiálů
  • Úzce spolupracovat s našimi zákazníky na snížení nákladů spojených s výrobou  i dopadu na životní prostředí
  • Využití nejmodernějších technologií na snížení emisí oxidu uhličitého
  • Nalézání kreativních způsobů recyklace odpadů
  • Generování energie ze všeho, co nelze recyklovat
  • Zodpovědné a efektivní nakládání s nebezpečnými odpady