Kvalita

Bereme kvalitu velice vážně a máme v ní nastaven vysoký standard, protože víme jak důležitá je pro naše partnery. Kromě toho jsme si vědomi, že důležitým prvkem zajištění vysoké kvality je udržování trvalého dialogu s našimi partnery. Věříme, že naslouchání a schopnost přizpůsobit se potřebám našich partnerů je jedinou zárukou úspěšné dlouhodobé spolupráce.

Pokud jde o technické vybavení, věříme, že investujeme neméně tolik do kvality při nakládání s odpady, jako vy do svých výrobních procesů. Používáme pouze ty nejspolehlivější a nejefektivnější stroje na trhu.

Náš závazek ke kvalitě systému managementu životního prostředí je podtržen naší certifikací ISO 14001, což je mezinárodní standard, který určuje postupy pro kontrolu a zlepšování přístupu organizace k životnímu prostředí.

Snažíme se splňovat nebo překonávat očekávání našich partnerů v naší každodenní práci s cílem zajistit vzájemnou důvěru a respekt, který je základem každého dobrého partnerství.

Dosahujeme toho pomocí:

  • výběru a zaškolení spolehlivých a pečlivých zaměstnanců a využití nejnovější techniky a vybavení vhodných pro jejich práci
  • zajištěním, aby naši zaměstnanci měli správnou kombinaci dovedností, schopností a znalostí k poskytování kvalitních služeb
  • investicemi do vysoce kvalitního vybavení a nástrojů, které dosáhnou efektivnosti kterou naši partneři očekávají
  • získání pravidelné zpětné vazby od našich partnerů na práci našich zaměstnanců a rychlé a efektivní reakci na problémy
  • účastí ve výběrových řízeních, které nabízí Ministerstvo životního prostředí a Inspekce životního prostředí, takže jsme vždy informováni o nejnovějších změnách předpisů
  • vytvoření symbiotického vztahu s našimi partnery, kde se obě strany vzájemně poznají a profitují z jejich spolupráce a jsou schopny a připraveny na rychlou reakci,  kdykoli je třeba
Naším hlavním cílem je: nabízet efektivní a flexibilní služby v odpadovém hospodářství a poskytovat poradenství a pomoc, kdykoli ji potřebujete, skrze námi vybudovanou síť zkušeného personálu.