Náš příběh

Éltex byl založen v roce 1989 dvěma rodinami, přičemž obě ctí po dlouhá léta tradici péče o životní prostředí.

Zatímco byl ještě studentem na univerzitě, Zoltán si při svých cestách vlakem všimnul nevyužitého dřeva ležícího u kolejí.

Cítil, že to představuje cenný zdroj, který nebyl využíván. Když o tom mluvili s Péterem Vermes seniorem, uvědomili si, že objevili obchodní záměr, který by zahrnoval lepší využívání zemských zdrojů zatímco by zároveň posloužil potřebám výrobních společností.

Filozofie firmy je založena na této jednoduché myšlence: pokud se díváte opravdu pořádně, můžete najít hodnotu v jakémkoliv druhu odpadu.

Dali jsme si za cíl obnovení hodnoty odpadních materiálů z výrobních procesů a poté sdílení této hodnoty s výrobci.

Éltex začínal v roce 1989 s pouhými 7 zaměstnanci, a toto číslo se mnohokrát znásobilo do roku 1996, kdy byla založena naše první zahraniční pobočka.

Výsledkem tvrdé práce našeho rozšiřujícího se týmu bylo, že jsme již od roku 2000 jedna z předních společností na trhu v nakládání s odpady.

Péter Vermes Jnr. se připojil ke společnosti v roce 2004. Přinesl s sebou novou energii a nové nápady, které pomohly posunout společnost kupředu.

V důsledku neustálého vývoje a tvůrčích řešení, je nyní Éltex největší společností která nakládá s odpadem v Maďarsku, co do počtu zaměstnanců.

V průběhu 20ti let našeho podnikání jsme vybudovali bezkonkurenční tým manažerů a pracovníků, kteří slouží potřebám více než 500 společností nejen v Maďarsku, ale i jiných zemích.

V současné době Éltex řídí velký počet činností spojených s odpadovým hospodářstvím, a je často úzce spjat s výrobními podniky, kterým slouží v Maďarsku i v zahraničí.  Máme rozsáhlý tým zaměstnanců, kteří se starají o tato místa a jsou schopni najímat pracovníky s širokým rozsahem kvalifikací a zkušeností.

Éltex je hrdý na to, že se účastní iniciativ, které zlepšují posílení sociálního postavení. Podporujeme také charity. Velice věříme v nalézání nových, lepších řešení problémů, a proto spolupracujeme s řadou univerzit a výzkumných laboratoří, abychom nalezli inovativní a efektivnější způsoby řešení problémů našich partnerů.

Zavázali jsme se k programu neustálého vývoje a zlepšení. Naším cílem je nikdy neusnout na vavřínech, ale jít stále  vpřed, objevovat a inovovat. Pracujeme, protože milujeme to co děláme a cítíme, že přispíváme něčím užitečným nejen našim partnerům, ale i životnímu prostředí ve kterém všichni žijeme.