Zodpovědnost k našim zaměstnancům

V Eltexu, věříme, že naši lidé jsou naším nejvýznamnějším zdrojem. Zaměstnáváme lidí u kterých cítíme, že budou těmi pravými pro naši společnost, a to nejen pro práci na které začnou dělat. Naším cílem je investovat do tohoto zdroje, protože víme, že s rozvojem dovedností a zkušeností našeho týmu se vyvíjí budoucnost naší společnosti jako celku.

Proto vždy dáváme našim zaměstnancům příležitost růst a učit se prostřednictvím své práce u nás, ať už skrze školení, poradenství a nebo pestré nabídky pracovních zkušeností.
Každý jednotlivec je ceněn a diskriminace jakéhokoli druhu není tolerována. Věříme, že by se naši kolegové měli k sobě chovat se stejným respektem, který prokazujeme našim zákazníkům, protože jen takto je možné poskytovat vynikající zákaznický servis.
Každý v naší společnosti je povzbuzován, aby přispěl k našemu společnému úspěchu a s využitím svého jedinečného pohledu na věc a odbornosti pomohl společnosti dosáhnout jejich cílů. Úspěch, kterého se nám podařilo dosáhnout k dnešnímu dni, je výsledkem přispění všech členů týmu a náš tým je na tyto úspěchy patřičně hrdý a společně je oslavuje.
Podporujeme zdravou rovnováhu mezi domovem a prací, a stejně tak jako se snažíme navázat dlouhodobé vztahy s našimi partnery, chceme, aby naši lidé byli šťastní a hrdí, že pracují pro nás. Jsme rostoucí společnost s relativně nízkou hierarchií pravomocí, protože věříme, že nám pomáhá udržovat určitý stupeň flexibility reagovat rychle na změny.
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků v našem průmyslovém prostředí je prvořadá. Klademe velký důraz na to, aby tyto požadavky byly brány vážně v každé situaci.
Jsme společně odhodláni zajistit, aby všichni naši zaměstnanci sdíleli hodnoty společnosti týkající se ochrany životního prostředí. K dosažení tohoto cíle pravidelně pořádáme zábavné a vzdělávací programy, zahrnující jak vlastní týmy, tak týmy našich partnerů s cílem zvýšit povědomí o potřebě zachování přírodních zdrojů.